Barer och kaféer Ljubljana, Slovenien

  Katalog över företag

Čopova ulica 5a 
hemsida
Nazorjeva ulica 6, Ljubljana 

Poljanska cesta 17, Ljubljana 
hemsida
Slovenija, Dunajska cesta 103, Ljubljana 

46°02'24.1"N 38.0"E 

Pokopališka ulica 36, Ljubljana 

Prešernova cesta 15, Ljubljana 
+386 41 883 488
hemsida, telefon
Miklošičeva cesta 22, Ljubljana 
+386 31 261 785
hemsida, telefon
Slovénie, Židovska steza 2, Ljubljana 
+386 40 296 356
hemsida, telefon
Tbilisijska ulica 59, Ljubljana 

Dolenjska cesta 156, Ljubljana 

Ižanska cesta 305, Ljubljana 

Šercerjeva ulica 25, Ljubljana 
+386 41 731 963
hemsida, telefon
Linhartova cesta 34, Ljubljana 

Krekov trg 8, Ljubljana 

1000, Linhartova cesta 51, Ljubljana 

Slovenija, Hrenova ulica 19, Ljubljana 
+386 51 381 344
hemsida, telefon
Trubarjeva ulica 23, Laško 

1000, Trubarjeva cesta 23, Ljubljana 
+386 591 90400
hemsida, telefon
Mestni trg 19, Ljubljana 
+386 838 33764
hemsida, telefon