Valuta Norge: Norsk krona

Valuta ISO-kod: NOK

Bild Namn (engelska) Valutaenhet
500 kroner (other side) 500500 kroner (other side)500 Norsk krona
500 kroner 500500 kroner500 Norsk krona
200 kroner (other side) 200200 kroner (other side)200 Norsk krona
200 kroner 200200 kroner200 Norsk krona
100 kroner (other side) 100100 kroner (other side)100 Norsk krona
100 kroner 100100 kroner100 Norsk krona
50 kroner (other side) 5050 kroner (other side)50 Norsk krona
50 kroner 5050 kroner50 Norsk krona
20 kroner (other side) 2020 kroner (other side)20 Norsk krona
20 kroner 2020 kroner20 Norsk krona
10 kroner (other side) 1010 kroner (other side)10 Norsk krona
10 kroner 1010 kroner10 Norsk krona
5 kroner (other side) 55 kroner (other side)5 Norsk krona
5 kroner 55 kroner5 Norsk krona
1 krone (other side) 11 krone (other side)1 Norsk krona
1 krone 11 krone1 Norsk krona
50 ore (other side) 5050 ore (other side)50 Norsk krona
50 ore 5050 ore50 Norsk krona